คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 08-1804-7904

เบอร์โทรศัพท์ 08-1863-8386

เบอร์โทรศัพท์ 09-7108-0494

เบอร์โทรศัพท์ 08-1302-4481

เบอร์โทรศัพท์ 08-1949-4192

เบอร์โทรศัพท์ 08-1861-6799

โครงสร้างผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี