ข่าวกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
อบจ.ปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ไกล่เกลี่ข้อพิพาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน