การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2566

วันนี้ (19 เมษายน 2566) เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมีนางธนวรรณ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี