กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

วันนี้ (20 เมษายน 2566) เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีนางธนวรรณ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วยนายธกานต์ พากเพียรศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมด้วย เนื่องจากเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าสมควรได้รับการสืบทอด โดยการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีที่ผู้สูงอายุและเป็นการขอพรรับสิ่งดีๆในช่วงปีใหม่ไทย นอกจากนี้ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีคุณค่าสำหรับลูกหลานทุกคน เพราะเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ในแต่ละช่วงอย่างมากมาย จนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานและคนรุ่นหลังต่อไป