เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 037-211028
การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและ LINE Application
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอนพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป  
สรุปผลการประเมินมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณของเทศบาล ประจำปี 64  
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) พ.ศ.2564  
ประกาศจากกองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่องขอปิดการใช้เส้นทางจราจรถนน เพื่อซ่อมแซมผิวจราจร ซอยอุดมสุก เทศบาลดำริ ซอย 8 ตั้งแต่ 21-23 กันยายน 64  
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน ปราจีนบุรี จัดงานเทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2564  
ประกาศเทศบาล เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทสบาลเมืองปราจีนบุรี เนื่องจากเหตุพิเศษการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (ประกาศล่าสุด 5 ส.ค.64)  
ประกาศเทศบาล เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทสบาลเมืองปราจีนบุรี เนื่องจากเหตุพิเศษการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 Covid-19