เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 037-211028
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง กาารับลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยบังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง กาารับลงทะเบียนคนพิการรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดการเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564
มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี ร่วมสืบสานประเพณีเทศกาลกินเจ  
ประกาศเทศบาล เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทสบาลเมืองปราจีนบุรี เนื่องจากเหตุพิเศษการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (ประกาศล่าสุด 28 ก.ย.64)  
การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและ LINE Application  
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป  
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป  
สรุปผลการประเมินมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณของเทศบาล ประจำปี 64  
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอนพนักงานจ้างตามภารกิจ