ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 28 เมตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ป

Read More »

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด ตลาดสด ถนน และทางเท้า ภานในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนสังก

Read More »

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันยื่นสอบราคาและวันเปิดซองสอบราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี DLIT สำหรับโรงเรียนสังกัดกเทศบาลเมือ

Read More »

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกาศ สอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างอาคารส้วม ตามแบบ กช.8/2557 โรงเรียเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนแก้วพิจิตร(จากวัดแก้วพิ

Read More »

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดำเนินการรักษาความปลอดภัย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องส้วม โรงเรี

Read More »

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2556

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ปีงบประมาณ 2557 ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (รร.เทศบาล3วัดแก้วพิจิตร) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอ

Read More »