ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2560 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ปี (60-62) รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

Read More »