ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (จำนวน 2 รายการ) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (จำนวน 1 รายการ)

Read More »

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2564 แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.

Read More »

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎรดำริ (จากทางรถไฟ-แยกแสงศิลป์) งบประมาณ 10,687,000.-บาท ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงถนนริมทา

Read More »

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562 ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างปรับปรุงถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์(จากถนนปราจีนตคามทางรถไผ) งบประมาณ 26,700,000.-บาท ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนโรมันอุทิศ ซอย 2 งบประมาณ

Read More »