ติดต่อเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทร 065-5564388
โทร 0-3721-1028 (กำลังปรับปรุงแก้ไข)
โทรสาร 0-3721-2163
ติดต่อเทศกิจ 037-211028 ต่อ 129
E-mail : contact@prachincity.go.th

เว็บบอร์ด เพื่อแจ้งข่าวสู่เจ้าหน้าที่
ค้นหาฟอรั่ม

สำหรับสาธารณชน หากต้องการใช้กระดานสนทนา
โปรดเข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้ ” talk ”
รหัสผ่าน ” 123456789 “