ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

     ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ คือ การให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ  ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการต่างๆ ที่ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดไว้ โดยกรอกแบบฟอร์ม ออนไลน์