งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คอยเป็น หน่วยงานที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในยามเกิดภัยต่าง ๆ ด้วยทีมงานที่พร้อม และเครื่องมือที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา ทำให้การดำเนินงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สามารถลุล่วงไปด้วยดีเพราะเราคิดอยู่เสมอว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จุงเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างท้องถิ่น รวมทั้งมีการอบรมการป้องกันภัย ด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะเรายึดมั่นอยู่เสมอว่า “ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ที่สุด”