ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและบัตร

ขณะนี้ทางงานทะเบียนและบัตรเปิดให้บริการทางด้านธุกรรมต่างๆ เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีหมดอายุ หรือสูญหาย การคัดสำเนาต่างๆ การแจ้งเกิดแจ้งตาย และบริการอื่นๆ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการสามารถลงทะเบียนจองคิวในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ https://q-online.bora.dopa.go.th/ หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดด้านล่างเพื่อลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า โดยเริ่มให้บริการในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3721-5815 หรือ 06-5556-4388 ได้ในวันและเวลาราชการ