admin

กิจกรรมจิตอาสาพ่นละอองน้ำ และฉีดล้างถนน บริเวณตั้งแต่โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ ถึงลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ …

กิจกรรมจิตอาสาพ่นละอองน้ำ และฉีดล้างถนน บริเวณตั้งแต่โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ ถึงลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

วันนี้ (26 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. นายรณรงค์ นครจินด …

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี Read More »

พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันนี้ (18 มกราคม 2566) เวลา 06.30 น. เทศบาลเมืองปราจีน …

พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช Read More »

รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2 …

รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2566 Read More »

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร รวม 150 รูป เนื่องในวันดีขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. เทศบาลเมืองปราจ …

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร รวม 150 รูป เนื่องในวันดีขึ้นปีใหม่ 2566 Read More »

โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในชุมชนหนาแน่น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญเกื้อ พ …

โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในชุมชนหนาแน่น ประจำปี 2566 Read More »

ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองปร …

ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 Read More »