เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันนี้ (6 เมษายน 2566) เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 หรือเมื่อ 241 ปี ที่ผ่านมา เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรี ในพุทธศักราช 2461 หรือเมื่อ 105 ปีที่ผ่านมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ทั้ง 5 รัชกาล ในวันที่ 6 เมษายน ปีนั้น และต่อมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกวันที่ 6 เมษายน ของทุกปีว่า “วันจักรี” หรือ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี