วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ลานกิจกรรมข้างศาลพระหลักเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และมีนายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ร่วมด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เน้นให้เด็กมีการกล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย พร้อมทั้งของรางวัล และอาหารบริหารฟรีตลอดงาน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในวันนี้ มุ่งเน้นเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้แก่เยาวชน และการกล้าแสดงออก เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่นำบุตรหลานของท่านมาร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และพบกันใหม่ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567