วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

วันนี้ (31 มีนาคม 2566) เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2566 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นารน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและเผยแพร่พระเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า พร้อมทั้งร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2565 ทั้งนี้ยังร่วมพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมศูนย์ราชการ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี