ลงพื้นที่ตรวจ บุคคนเร่ร่อน และบุคคลไร้บ้าน ภายในงาน บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

วันนี้ (08 มีนาคม 2566) เวลา 18.00 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยกองสวัสดิการสังคมและงานเทศกิจ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัด ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจ บุคคนเร่ร่อน และบุคคลไร้บ้าน ภายในงาน บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โดยเป็นการสนธิกำลัง เพื่อตรวจสอบ บุคคลเร่ร่อนและบุคคลที่ขอลงทะเ…

ดูเพิ่มเติม