พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันนี้ (17 มกราคม 2566) เวลา 06.30 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ได้กำหนดให้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันรัฐพิธีซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี โดยพิธีในครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี