พิธียกเสาเอกเสาโท ในการสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (หลังใหม่)

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ร่วมทำพิธียกเสาเอกเสาโท ในการสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (หลังใหม่) ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี