ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

วันนี้ (26 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายสาธิต อ่อนน้อม ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายภูเบศร วรมานะกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และนายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ ในการหารือข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางของจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน