บรรเทาสาธารณภัย ป้องกันน้ำท่วม ปี 2564

วันที่ 20และ 21 ตุลาคม 2564 นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ และในช่วงเย็น นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยโรงเรียนมารี โดยพบว่าในวันนี้ (21 ตุลาคม 2564) ภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่เคยเกิดปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร และบริเวณซอยโรงเรียนมารี ปริมาณน้ำได้ลดลงและไม่มีการท่วมขังในบริเวณดังกล่าวแล้ว