พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันนี้ (5 ธันวาคม 2564) เวลา 07.00 น. นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มอบหมายให้นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี