ลักษณะที่ตั้ง และอาณาเขตรับผิดชอบ

รายละเอียด

สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร : 0-3721-1028
โทรสาร : 0-3721-2163
E-mail : contact@prachincity.go.th

แผนที่ เขตรับผิดชอบ