ข่าวสภาเทศบาล เมืองปราจีนบุรี พ.ศ. 2562

สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

 

สามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562