ข่าวสภาเทศบาล เมืองปราจีนบุรี พ.ศ. 2556

 1. ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556
 2. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญแรก ประจำปี พ.ศ. 2556
 3. ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2556 วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ.56 เวลา 00น.
 4. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556
 5. ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 วันพุธที่ 15 พ.ค.56 เวลา 00น.
 6. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556
 7. ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 วันอังคารที่ 25 มิ.ย.56 เวลา 00น.
 8. ประกาศ เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556
 9. ประกาศ เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556
 10. ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556
 11. ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 23 ส.ค.56
 12. ประกาศ เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556
 13. ประกาศ เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556
 14. ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556
 15. ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 23 ก.ย.56