กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันนี้ (13 เมษายน 2566) เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยภายในงานมีพิธีทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ไทย และทั้งนี้ยังมีการตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ โดยเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยผู้ที่ทำงานอยู่ต่างถิ่นได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตา และร่วมพิธีทำบุญและตักบาตรร่วมกัน เพื่อเป็นความศิริมงคล มั่นคง และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี และมีนายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดปราจีนบุรี และพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีรวมถึงชาวจังหวัดปราจีนบุรีร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณศาลพระหลักเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี