กิจกรรมจิตอาสาพ่นละอองน้ำ และฉีดล้างถนน บริเวณตั้งแต่โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ ถึงลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ่นละอองน้ำ และฉีดล้างถนน บริเวณตั้งแต่โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ ถึงลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป เพื่อลดปัญหาของหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกิดจากไฟป่าลุกไหม้บริเวณป่าน้ำตกเขาอีโต้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบกับการเผาไหม้วัชพืชการเกษตร